Monthly Archives: april 2019

Pressmeddelande från Svenska islandshästförbundet

OBS: Viktig info att sprida kring förslag från RFs styrelse att nekande av Islandshästförbundet ( SIF ) medlemskap i Riksidrottsförbundet ( RF ) och därmed undantages SIF från att ta del av den offentliga stöd som Staten låter RF fördela. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ryttarbrev + startlistor

ryttarbrev-20190419 F1-Uttagning-Startordning-6 P2-Startordning PP1-Stilpass-Startordning-4 T1-Uttagning-Startordning-3 T3-Uttagning-Startordning T8-Uttagning-Startordning-2 T8U-Uttagning-Startordning-2 V1-Uttagning-Startordning-5 V5-Uttagning-Startordning-3 V5U-Uttagning-Startordning-3

Posted in Uncategorized | Leave a comment