Medlemskap

Medlemskap i GRS 2019.

Gerstorps Ryttarsällskap ( GRS ) är anslutet till Riksförbundet Svenska Islandshästförbundet ( SIF )

Bakgrund
GRS bildades i juni 2013 och ansökte om medlemskap i SIF april 2014.
I maj 2014 antogs GRS till SIF. SIF är via samarbetsavtal med Svenska Ridsportförbundet ansluten till Riksidrottsförbundet ( RF ). Som idrottsförening ansluten till RF har då GRS rätt till stöd för barn och ungdomsverksamhet och stöd för sin tävlingsverksamhet.

Följande medlemsformer finns i GRS för 2019:

Alt 1. Huvudmedlemskap.

  • Senior 500 kr  från 19 år – ( 400 kr till SIF, 100 kr till GRS )
  • Ungdom 250 kr  0 -18 år, ( 200 kr till SIF, 50 kr till GRS )
  • Familjemedlemskap: 650 kr  ( två eller fler på samma adress  550 kr till SIF, 100 kr till GRS )
  • Medlemskap ger rätt att  delta  GRS aktiviteter samt rätt att delta i officiella tävlingar arrangerade av SIFs medlemsföreningar och vid GRS tävlingar  ( exempelvis Östgötacupen ) samt att man får Förbundets fina tidning ”ISLANDSHÄSTEN”.

Ansöka via: http://idrottonline.se/GerstorpsRS-Islandshast/Medlemsansokan

Detta medlemskap  faktureras från klubba via idrottonline och via Noxfinans Meddela gärna Marcus Ljungqvist, (marcusljungqvist@icloud.com )  som håller i medlemsregistret i GRS om adressändringar eller ändring av medlemskapsform.

Alt 2 Stödmedlemskap ( huvudmedlemskap i annan SIF klubb )
Junior 50 kr  0 -18 år,
Senior 100 kr  från 19 år
Stödmedlemskap ger rätt att tävla på GRS tävlingar  där medlemskap krävs ( exempelvis Östgötacupen ). Men förutsätter att man är medlem i någon annan av SIFs föreningar.

Detta medlemskap  faktureras från klubba via idrottonline och via Noxfinans. Meddela gärna Marcus Ljungqvist, (marcusljungqvist@icloud.com )  som håller i medlemsregistret i GRS om ni vill ha stödmedlemskap i GRS.

 

Byte av klubb inför 2019

Om man tidigare varit huvudmedlem i annan lokalförening inom SIF men vill byta till GRS måste man i god tid tillskriva GRS ( marcusljungqvist@icloud.com ) för ändring av klubb.

För alla medlemmar juniorer och seniorer krävs personnummer eftersom Riksidrottsförbundet kräver det på alla medlemmar i idrottsföreningar.

På uppdrag av Gerstorps Ryttarsällskaps styrelse, Marcus Ljungqvist.

2 Responses to Medlemskap

  1. Pingback: Medlemskap 2015 | Gerstorps Ryttarsällskap

  2. Pingback: Uppdaterad info om medlemskap 2016 | Gerstorps Ryttarsällskap

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *